zahrada 1 rok po realizaci

Automatický zavlažovací systém se sestává z podzemního potrubního rozvodu, na kterém jsou v určitých místech namontovány postřikovače a ovládací ventily. Je-li závlaha uvedena v činnost, tlak vody vysune postřikovače nad povrch a po ukončení zavlažování se zasunou opět pod povrch.

Postřikovače postřikují velice přesně a rovnoměrně požadovaná místa na zahradě. V systému je nainstalován účinný vodní filtr zachycující případné nečistoty z vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ucpávání trysek. Rovněž zvyšuje životnost i ostatních komponentů zavlažovacího systému.

postřikovač v akci

Systém bývá většinou rozdělen na několik sekcí podle velikosti zavlažované plochy, vydatnosti zdroje a také z důvodů rozdílných požadavků na množství vody a dobu zavlažování pro jednotlivé sekce. Je také kombinován s kapkovou závlahou pro keřovou výsadbu.

zavlažování sportovních ploch: detail osazení postřikovače v antuce

Je třeba dbát na správné rozmístění postřikovačů, umožňující jejich vzájemné překrývání při postřiku. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika sekcí, ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností nastavení různých režimů, které umožní dle potřeby zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu.

filtrační zařízení
Toto rozdělení bývá často nutné, když zdroj vody není vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači a také není potřeba velké čerpadlo. Výhodné je to i v případě kombinací různých typů postřikovačů v jednotlivých sekcích. Podle potřeby lze kombinovat časy, ve kterých se závlaha v jednotlivých sekcích provádí, a délku jejího trvání. Tím se docílí správné a efektivní zavlažování.

Celý systém pracuje plně automaticky bez Vaší účasti vždy, když je to potřeba, nejlépe v brzkých ranních hodinách, kdy rostliny nejlépe přijímají vláhu a kdy je nejmenší výpar, čímž šetří vodu. Závlahu je možné pochopitelně spouštět i manuálně bez ohledu na nastavené parametry.

kapkovací potrubí

Zavlažovací systém se skládá z mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří plastové potrubní vedení umístěné pod zemí, postřikovače různých provedení, elektromagnetické ventily, elektrorozvody 24 V, ventilové šachty, ovládací jednotky, čidla, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

detail osazení čidla srážek

Celý zavlažovací program je řízen ovládací jednotkou - počítačem, takže i v případe Vaší nepřítomnosti bude Vaše zahrada správně ošetřena. K ovládací jednotce se může připojit srážkové čidlo, které při dešti automaticky zablokuje činnost závlahy a zavlažovací cyklus je obnoven až po odparu srážek. Obsluha ovládací jednotky je velice jednoduchá. Denní potřeba vody pro běžnou zahradu ve vegetační sezóně je cca 2-5 l na 1 m2 trávníku.

Více informací o zavlažovacích systémech naleznete na našem domovském webu WWW.AZZAHRADA.CZ